euro
czystypowiat
POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg

Województwo świętokrzyskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Świętokrzyskie z nowymi
finansami z UE

Ile pieniędzy przypadnie dla województwa świętokrzyskiego z funduszy unijnych na lata 2021-2027?

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 do Świętokrzyskiego trafi 1,106 mld euro (to daje kwotę 891 euro na jednego mieszkańca. Jest to największy wynik kraju); dodatkowe miliony euro z następcy Programu Polska Wschodnia oraz programów krajowych oraz z Funduszu Odbudowy.

Województwo świętokrzyskie ma szansę na więcej funduszy na programu regionalnego. Do podziału między wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 miliarda euro tak zwanej rezerwy regionalnej.

Rządzący regionem chcą inwestować fundusze europejskie z nowej perspektywy jeszcze w tym roku.

Skontaktuj się z Nami!