euro
czystypowiat
POL_województwo_śląskie_COA.svg

Województwo śląskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Śląskie
Dodatkowe pieniądze na inwestycje w OZE

Zarząd Województwa przyjął 31 marca 2021 wstępny projekt dokumentu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Jednym z przedmiotów interwencji programu będzie rozwój OZE i efektywności energetycznej w regionie.

Zawarte w dokumencie propozycje regionalnych priorytetów obejmują zarówno te obszary, które wymagają interwencji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Po konsultacjach z MFiPR, które miały miejsce w kwietniu tego roku oraz Komisją Europejską (spotkanie zaplanowane jest na lipiec 2021), projekt dokumentu zostanie uzupełniony o elementy dotyczące alokacji środków i ich struktury oraz linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi funduszami unijnymi.

Skontaktuj się z Nami!