euro
czystypowiat
POL_województwo_pomorskie_COA.svg

Województwo pomorskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Jakie będzie dofinansowanie unijne dla Pomorskiego?

Zgodnie z jej założeniami województwo pomorskie będzie miało do dyspozycji 1,13 miliarda euro na program regionalny.
Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2021-2027.

Może też liczyć na środki z puli 7,1 miliarda euro, która zostanie podzielona na wszystkie województwa w ramach kontraktu programowego. Do pomorskiego trafią także pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

Województwo pomorskie to jedno z najlepiej rozwiniętych regionów Polski. Patrząc chociażby na nakłady w sektorze badawczo-rozwojowym, można śmiało powiedzieć, że jest ono jednym z motorów innowacyjności. Pomorskie sukcesywnie zmniejsza też dystans do średniej unijnej pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca. W 2013 roku było to 64%, a pięć lat później, w 2018 roku – 68%. Z kolei pomorskie PKB per capita w stosunku do średniej krajowej wynosi 97%. To bardzo dobry wynik plasujący województwo na wysokiej piątej pozycji w kraju – podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Skontaktuj się z Nami!