euro
czystypowiat
360px-POL_województwo_podkarpackie_COA.svg

Województwo podkarpackie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Wyzwaniami w perspektywie 2021-2027 pozostają wciąż kwestie zanieczyszczenie powietrza oraz zmiany klimatyczne - stąd duży nacisk położony zostanie na działania oparte o OZE.

Przydzielone zostały fundusze na programy regionalne, Podkarpacie otrzyma 1,661 mld euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

W ramach nowego programu regionalnego realizowane będą inwestycje infrastrukturalne łagodzące zmiany klimatyczne, poprawiające dostępność komunikacyjną województwa podkarpackiego, jak również projekty ukierunkowane na transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Bardzo ważne będzie także wsparcie podkarpackich przedsiębiorstw w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii cyfrowych i rozwoju Gospodarki 4.0.

Skontaktuj się z Nami!