euro
czystypowiat
1032px-POL_województwo_opolskie_COA.svg

Województwo opolskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Unijne pieniądze dla Opolszczyzny

Nowa perspektywa UE na lata 2021-2027 - w jaki sposób opolscy samorządowcy chcą spożytkować 763 milionów euro, czyli niemal daje niemal 3,4 mld złotych?
Region może zwiększyć tę pulę, bo do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 mld euro. Do Opolskiego trafią także pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

Łącznie w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Polska ma do dyspozycji 76 miliardów euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Skontaktuj się z Nami!