Program Czysty Powiat

euro
czystypowiat
POL_województwo_małopolskie_COA.svg

Województwo małopolskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Pożyczka na instalację PV
dla firm z Małopolski

Przedsiębiorcy woj. małopolskiego mogą skorzystać z pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW, której udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie.

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Pożyczka obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi “Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2021 roku, lub do wyczerpania środków.

Jakie należy spełniać warunki aby otrzymać pożyczkę?
Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa małopolskiego, a projekt musi zostać poparty odpowiednimi dokumentami tytułu własności lub prawa do dysponowania nieruchomością, której będzie dotyczył wniosek. Aby móc ubiegać się o pożyczkę należy terminowo dostarczyć projektu koncepcyjny wraz z warunkami przyłączeniowymi systemu do sieci elektroenergetycznej.

Skontaktuj się z Nami!