euro
czystypowiat
POL_województwo_lubuskie_COA.svg

Województwo lubuskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Dofinansowanie do OZE
dla woj. lubuskiego

Do 28 maja można było składać wnioski na subwencje dla projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach PV.
Projekty były rozpatrywane w ramach Programu “Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Była to siódma i ostatnia odsłona konkursu “Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wsparcie mogli się ubiegać się przedsiębiorcy, a budżet konkursu wyniósł aż 80 mln złotych.

Skontaktuj się z Nami!