euro
czystypowiat
POL_województwo_kujawsko-pomorskie_COA.svg

Województwo kujawsko-pomorskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

90 mln zł na instalacje PV w woj. kujawsko-pomorskim

Wszystko dzięki ostatniemu konkursowi na unijne dotacje na OZE z “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W województwie kujawsko-pomorskie powstanie tysiące instalacji fotowoltaicznych, które mają znacznie obniżyć koszty funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, ale także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W efekcie zatwierdzonego konkursu “Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20]” w gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostaną zrealizowane inwestycje w odnawialne źródła energii – głównie będą to instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartość 89,86 mln złotych. W tym wartość unijnych dotacji wynosi w sumie 39,65 mln złotych.

Gminy – główni beneficjenci dotacji
Maksymalna wysokość dotacji, które na montaż instalacji fotowoltaicznych otrzymają gminy z woj. kujawsko-pomorskiego, wyniesie około 1 mln złotych. Takie dofinansowanie przeznaczone zostanie, m.in. dla gmin: Zławieś Wielka, Choceń, Łubianka i Cekcyn. We własnej źródła PV mają zainwestować nawet ponad 2 mln złotych (w przypadku gminy Choceń inwestycja wyniesie nawet 2,48 mln złotych). Gmina Rypin z pieniędzy pochodzących z UE otrzymała subwencję w wysokości 721 tys. złotych, przy czym całkowita wartość inwestycji wyniesie 1,442 mln zł.

Wśród beneficjentów są również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z województwa kujawsko-pomorskiego, które złożyły indywidualne wnioski o dofinansowanie.

Unijna dotacja trafi m.in. do toruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik, która na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych otrzyma unijną dotację w wysokości niemal 660 tys. złotych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,425 mln zł.

Skontaktuj się z Nami!