euro
czystypowiat

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

2 (1)

Kiedy nastąpi kres górnictwa w Polsce?

Nie jest tajemnicą, że eksploatacja węgla, który jest podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej i ciepła, związana jest z negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Wykorzystywanie węgla kamiennego ma bardzo duży wpływ na przyrodę. infrastrukturę (budynki, drogi), a także grunty leśne. Głównymi problemami ekologicznymi górnictwa węgla kamiennego są m.in. wypompowywanie wód zasolonych z odwadniania zakładów, szkodliwe odpady, zdegradowane tereny oraz emisja do powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

Mniej węgla kamiennego więcej OZE
Walka o zmniejszenie wykorzystywania węgla przy produkcji energii elektrycznej ma nie tylko aspekt ekologiczny, ale też ekonomiczny. Można zakładać, że wraz ze zwiększeniem udziału OZE zmniejszą się miesięczne opłaty za prąd. Koszty operacyjne towarzyszące pracy elektrowni węglowych przekraczają koszty budowy nowych mocy wytwórczych w Odnawialne Źródła Energii (OZE). Jak wynika z raportu Capgemini, sektor OZE jest najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu energetycznego i to się nie zmieni w perspektywie najbliższych 30 lat. Wygląda na to, że nowy polski dom w 2050 roku nie będzie już ogrzewany węglem ani gazem.

Spektakularny wzrost w 2020 roku wśród OZE odnotowała fotowoltaika – zwłaszcza prosumencka – elektrownie słoneczne dostarczyły do systemu aż o 176 proc. więcej energii rok do roku (2 TWh).
Pamiętajmy też, że duży wpływ na podejście do energetyki będzie miała postawa obywateli, przede wszystkim konserwatywne podejście do ochrony środowiska, co będzie skutkowało umiarkowanym oporem wobec zmian.

Likwidacja kopalń. DATY (informacje udostępnione przez PGG)
Ostatnia kopalnia należąca do spółki państwa oficjalnie zostanie wygaszona w 2049 roku. Do tego momentu, przez następne 28 lat, zlikwidowane zostaną kopalnie wydobywające połowę węgla kamiennego w Polsce.

• Kopalnia Pokój w Rudzie Śląskiej – 2021 roku.
• Kopalnia RUDA Ruch Bielszowice oraz
• Kopalnia RUDA Ruch Halemba w 2023 r. zostaną połączone w jeden ruch, który zakończy eksploatację w 2034 r.
• Kopalnia Bolesław Śmiały zakończy – 2028 r.
• Kopalnia Sośnica – 2029 r.
• Kopalnia Piast Ziemowit Ruch Piast – 2035 r.
• Kopalnia Piast Ziemowit Ruch Ziemowit – 2037 r.
• Kopalnia Murcki-Staszic – 2039 r.
• Kopalnia Bobrek zakończy – 2040 r.
• Kopalnia Myslowice-Wesoła – 2041 r.
• Kopalnia ROW Ruch Rydułtowy – 2043 r.
• Kopalnia ROW RuchMarcel – 2046 r.
• Kopalnia ROW Ruch Chwałowice i Ruch Jankowice – 2049 r.

Skontaktuj się z Nami!