euro
czystypowiat
POL_województwo_dolnośląskie_COA.svg

Województwo dolnośląskie

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

Dolnośląskie
Dodatkowe pieniądze na inwestycje w OZE

Zarząd Województwa przyjął 31 marca 2021 wstępny projekt dokumentu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Na trzeci kwartał roku 2021 roku zaplanowany został pilotaż dla budynków wielorodzinnych w gminie Nowa Ruda. Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły otrzymać dofinansowanie w kwocie do 290 tys. złotych na termomodernizację i wymianę źródła ciepła. Budżet programu to 15 mln złotych.

Zawarte w dokumencie propozycje regionalnych priorytetów obejmują zarówno te obszary, które wymagają interwencji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Po konsultacjach z MFiPR, które miały miejsce w kwietniu tego roku oraz Komisją Europejską (spotkanie zaplanowane jest na lipiec 2021), projekt dokumentu zostanie uzupełniony o elementy dotyczące alokacji środków i ich struktury oraz linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi funduszami unijnymi.

Skontaktuj się z Nami!