euro
czystypowiat

Otrzymaj do 15 000 zł dotacji na fotowoltaikę!

3 (2)

Aukcje OZE

Przetargi dzięki którym możesz sprzedawać energię wygenerowaną przez instalacje OZE.

Przetargi ogłaszane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Tegoroczne aukcje rozpoczęły się 28 maja br. i potrwają do 11 czerwca. Aż 7 z 8 przetargów biorących udział w aukcjach będzie dotyczyć nowych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Malejące koszty instalacji fotowoltaicznych, nowe rozwiązania techniczne, duża liczba potencjalnych lokalizacji oraz w zasadzie nieograniczone możliwości skalowania projektów, będą dynamizować rozwój energetyki słonecznej.

W ubiegłym roku Prezes URE przeprowadził 8 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, w ramach których zakontraktowano blisko 54,5 TWh mocy za ponad 12,9 mld złotych. Ujawniły one także kilka trendów. W koszyku powyżej 1 MW instalacje fotowoltaiczne skutecznie konkurowały z elektrowniami wiatrowymi, a właściwie skorzystały z efektu luki inwestycyjnej powstałej w wyniku niesprzyjającego otoczenia prawnego w rozwoju nowych projektów wiatrowych. Ponad 47%. zakontraktowanej mocy przypadło na fotowoltaikę. To nowość. Bowiem we wszystkich poprzednio przeprowadzanych od 2016 roku aukcjach dla instalacji o mocy powyżej 1 MW, instalacje PV albo w ogóle nie wygrywały aukcji, jak w 2018 roku, lub albo ich udział był znikomy (62,1 MW w 2019 r. wobec 2 220,6 MW przypadających na farmy wiatrowe, tj 2,79 proc.).

Skontaktuj się z Nami!